Sikkerhet på gården

  • Som med bilen treng ett elektrisk anlegg tilsyn for å avdekka feil før det kan bli ein farleg situasjon. 

 

  • Mange gårdsbruk har fått installert brannvarslingsanlegg, desse må og ha eit tilsyn for å fungera slik det skal. 

 

  • Mange har nok fått med seg reklamefilmen som Gjensidige har hatt med sensor teknologi i sikringskap for varsling om det blir høg temperatur i skapet.

 

Sjå videoen her Trygger gård med sensor i sikringskapene

 

Trykk på knappen under for å sjå kva me kan tilby deg på din gård.

Trykk her