El kontroll ?

Har du ett elektrisk anlegg som du kunne tenkt deg kontroll av?

Kontroll av eit el-anlegg er ikkje berre anbefalt og i mange tilfelle pålagt men det kan også vere ganske smart for eindel feil blir oppdaga før det blir omfattande.

 

I private hus, hytter etc er dte anbefalt med kontroll ca kvart 5 år.

I Landburk og næring er det minst kvart 3 år. Men her kan det vera installasjoner, utstyr, maskiner etc som krev at det er oftare kontroll for å unngå fare og driftsstans.

 

Ein kontroll i eit hus starter ofte med ein samtale der man snakker om når huset og el-anlegget er bygd, er det gjoprt endringer etter att det var nytt osv.

Så går man gjennom dokumentasjonen som man har på det elektriske arbeidet. Alt arbeid på el-anlegg utført etter 1999 skal ha samsvarserklæring.

Så starter man med kontroller der man sjekker kjente feil punkt, tar litt stikk prøver i forskjellige punkt, sjekker sikringskap, sjekker jording, sjekker installasjonen. 

Tilslutt så skriver man ein rapport som seier noko om kva funn som er funne og når desse må utbedrast innen. 

 

Mange velger også og få utført termofotografering samstundes med el-kontrollen.

 

Me utfører kontrollen i henhald til NEK 405.

 

Kor lang tid ein kontroll tar er ikkje alltid godt å sei men i eit hus på normal størrelse tar ca 2-4 timer.

Mange forsikringselskap gjer rabatt om du får utført ein kontroll.

 

Send spørsmål/bestilling her